ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2 เทศบาลนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 053-259000
3 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นายประพันธ์ ชัยอินตา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 053857360
4 เทศบาลเมืองแม่โจ้
5 อบต.ดอนแก้ว
6 เทศบาลเมืองแม่เหียะ
7 เทศบาลเมืองต้นเปา ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 053-338048
8 เทศบาลตำบลสันกำแพง
9 เทศบาลตำบลบวกค้าง
10 เทศบาลตำบลออนใต้
11 เทศบาลตำบลสันกลาง
12 เทศบาลตำบลแม่ปูคา
13 เทศบาลตำบลห้วยทราย
14 อบต.สันกำแพง
15 อบต.ร้องวัวแดง
16 อบต.แช่ช้าง