ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 ตำรวจภูธรภาค 5
2 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 053 247180
3 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 053-298-058
4 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 พ.ต.อ.ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 0 5301 2927
5 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5
6 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
7 ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
8 สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 4
9 งาน 1 กองกำกับการ 3 กองตำรวจสันติบาล 1
10 สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 5
11 สถานีตำรวจทางหลวงเชียงใหม่
12 กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ
13 โรงพยาบาลดารารัศมี
14 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5