ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ อำเภอ
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 อ.พร้าว นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอพร้าว 053475301
2 อ.เมืองเชียงใหม่ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ 053-221016
3 อ.สารภี
4 อ.สันทราย
5 อ.ดอยสะเก็ด
6 อ.สันกำแพง นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง 0 5333 2412
7 อ.แม่ริม นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม 053297201
8 อ.แม่แตง
9 อ.สะเมิง
10 อ.เชียงดาว
11 อ.ฝาง ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง 053-451155 ต่อ 15
12 อ.แม่อาย นางสลีลญา คำภาแก้ว นายอำเภอแม่อาย 053-870994
13 อ.หางดง ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง 053441975
14 อ.สันป่าตอง นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง 053311258
15 อ.จอมทอง
16 อ.ฮอด นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด 053461111