ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ อุตสาหกรรม
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3
2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 053-245361-2
3 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ